top of page
Nimetön suunn.malli (8).jpg

VASTUULLISUUS

Haluamme rakentaa RADALLA-festivaalia mahdollisimman vastuulliseksi niin sosiaalisesti kuin ekologisestikin. Osallistu vastuullisuustyöhön kanssamme! 

TURVALLISEMMAN TILAN PERIAATTEET

RADALLA-festivaalin tapahtumiin on jokainen tervetullut omana itsenään. Noudatamme tapahtumassa turvallisemman tilan periaatteita, joilla pyrimme rakentamaan festivaalista turvallisen ja mielekkään paikan jokaiselle.

  • Kunnioita kaikkia, älä oleta: Annetaan kaikkien tulla ja olla omana itsenään eikä tehdä oletuksia ulkonäön tai toiminnan perusteella.

  • Anna tilaa: Kunnioitetaan toisten fyysistä ja psyykkistä tilaa, annetaan lisää tilaa pyydettäessä ja otetaan myös itsellemme tarvitsemamme oma tila.

  • Pyydä anteeksi, kuuntele ja opi: Jokainen tekee virheitä, ja omista teoistaan täytyy osata kantaa vastuu. Kun loukkaat toista, ymmärrä pahoitella toimintaasi. Asettumalla hetkeksi toisen asemaan osaat ensi kerralla vastaavassa tilanteessa toimia paremmin. 

  • Puutu häirintään ja syrjintään: Pidetään toistemme puolia. Puututaan mahdolliseen häirintään tai syrjintään. Ikävien tilanteiden sattuessa ollaan toisen tukena ja ilmoitetaan häirinnästä festivaalin järjestäjille tai tapahtumapaikan henkilökunnalle. 

SAAVUTETTAVUUS

Meille on tärkeää, että festivaalin tapahtumat ovat helposti saavutettavissa kaikille taustasta tai erityistarpeista riippumatta. Mikäli huomaat saavutettavuusongelmia tai kaipaat apua konserttiin saapumiseen, olethan yhteydessä festivaalitoimistoon radallafestivaali@gmail.com.

 

Festivaalin konsertit järjestetään useissa eri tapahtumapaikoissa, joissa esteettömyys on huomioitu eri tavoin. Tutustu kunkin esteettömyystietoihin Konserttipaikat ja esteettömyys-sivulla.

VASTUULLISUUSOHJELMA -
KESTÄVÄN KEHITYKSEN ULOTTUVUUDET

EKOLOGINEN KESTÄVYYS

RADALLA-festivaali sitoutuu ekologisesti kestävien valintojen tekemiseen suosimalla ympäristöystävällisiä materiaaleja, tekemällä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa varmistamalla, että tapahtumapaikat ovat helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä sekä jakamalla ympäristötietoisuutta.

 

TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

RADALLA-festivaali sitoutuu kestävän talouden kehittämiseen rakentamalla vakaata ja kestävää taloudellista pohjaa, valitsemalla vastuullisia yhteistyökumppaneita sekä työllistämällä nuoria taidealan tekijöitä.  

SOSIAALINEN KESTÄVYYS

RADALLA-festivaali sitoutuu keskittymään yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen noudattamalla turvallisemman tilan periaatteita, pyrkimällä tapahtumapaikkojen esteettömyyteen, mahdollistamalla festivaalille osallistumisen varallisuudesta riippumatta sekä luomalla kannattavaa yhteistyötä ja kumppanuutta festivaalin ympärille. 

KULTTUURINEN KESTÄVYYS

RADALLA-festivaali sitoutuu kulttuurisen kestävyyden kehittämiseen mahdollistamalla matalan kynnyksen kulttuurielämyksiä, jakamalla kamarimusiikin vanhoja ja uusia perinteitä sekä tarjoamalla materialistiselle kulutukselle vaihtoehtoisen, ympäristöä vähemmän kuormittavan tavan toimia. 

bottom of page